EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen eli kotimaisille energiayhtiöille omakustannushintaan. Toimintatapaa kutsutaan Mankala-periaatteeksi, joka mahdollistaa osakkaille mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

Kohti päästötöntä energiantuotantoa

Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen biopolttoaineen hyödyntämisessä. 2010-luvulla konserni on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään merkittävästi. EPV Energian uuden strategian mukaan määrätietoista panostamista päästöttömään energiantuotantoon jatketaan myös tulevaisuudessa.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2017 yhteensä 3909 GWh, joka vastaa 4,7 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi:
• Ydinvoima 1123 GWh
• Vesivoima 1001 GWh
• Tuulivoima 427 GWh
• Kivihiili 277 GWh
• Turve 263 GWh
• Biopolttoaineet 240 GWh

Vuonna 2017 EPV:n hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö (CO2) oli 135,6 g/kWh. Yhtiön osakkaille toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinvoimapolttoainetta keskimäärin 0,8 mg/kWh.

Tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön keskimääräiset päästöt olivat:
• Typenoksidipäästöt 168 mg/kWh
• Rikkidioksidipäästöt 86 mg/kWh
• Hiukkaspäästöt 5,5 mg/kWh

Toimintaa yli 60 vuoden ajan

EPV Energia perustettiin vuonna 1952 nimellä Etelä-Pohjanmaan Voima. Yhtiön juuret ovat Pohjanmaalla, jossa alueen sähkölaitokset halusivat yhdistää voimansa sähkön kysynnän lisääntyessä.

Vuosikymmenten aikana EPV Energian toiminta on laajentunut koko Suomeen ja myös Ruotsiin ja Norjaan. Alkuperäinen toiminta-ajatus kantaa kuitenkin yhä eli omistajille hankitaan kustannustehokasta energiaa.

Omaisuuserien kehitys M€ (tase, vastaavaa)20132014201520162017
Pysyvät vastaavat348.38399.60497.77531.73626.86
Vaihto-omaisuus3.184.826.195.565.82
Pitkäaikaiset saamiset61.0965.0863.0435.2638.79
Lyhytaikaiset saamiset39.8544.23103.8876.0475.08
Rahat ja pankkisaamiset14.2435.8040.5971.2450.69
Yhteensä466.74549.53711.47719.83797.24

Rahoituserien kehitys M€ (tase, vastattavaa)20132014201520162017
Oma pääoma253.92284.74359.72346.11356.41
Vähemmistöosuus6.827.867.547.617.99
Pitkäaikainen vieras pääoma164.75210.47280.75294.37330.18
Lyhytaikainen vieras pääoma41.2446.4663.4671.74102.66
Yhteensä466.74549.53711.47719.83797.24