EPV TUULI

EPV Tuuli -liiketoiminta-alueen tavoitteena on lisätä päästöttömän energiatuotannon osuutta konsernissa.

EPV Energian tuulivoimaohjelman intensiivinen investointivaihe saatiin päätökseen vuonna 2017. Tuulivoimaohjelman puitteissa on rakennettu kaikkiaan 82 voimalaa, mikä vastaa lähes 300 MW tehoa. Tuulivoimapuistot tuottavat yhteensä vuosittain yli 800 GWh tuulivoimasähköä. Tuulivoiman osuus konsernin kokonaissähkön hankinnasta oli vuoden 2017 lopussa noin 11%.

Kristiinankaupungin Metsälän suurhanke ja Teuvan Paskoonharjun kaksi tuulivoimalaa valmistuivat ja aloittivat kaupallisen tuotannon. Tuulivoimateknologiassa tapahtunut kehitys ja uuden sukupolven turbiinityypit paransivat merkittävästi tuotannon tehokkuutta. Teknologian kehityksen myötä tuulivoima on monin paikoin edullisin keino tuottaa sähköenergiaa. Mahdollinen ei-tuettujen investointien toteutuminen tulevaisuudessa riippuu kuitenkin olennaisesti sähkömarkkinoiden kysyntä-tarjonta-tasapainosta ja kokonaishintatasosta sekä tuulivoiman tarvitseman säätökapasiteetin hinnasta.

Metsälän ja Teuvan tuulivoimapuistot valmistuivat

EPV Energian Metsälän tuulivoimapuiston rakennustyöt etenivät suunnitellusti. Tuulivoimaloiden osien kuljetukset Vaasan satamasta alkoivat toukokuussa ja voimaloiden nostot aloitettiin kesäkuussa. Tuulivoimapuiston kaupallinen tuotanto päästiin aloittamaan heti vuoden 2018 alussa. Käyttöönottotyöt, testaukset ja viimeistelytyöt jatkuvat vielä alkuvuodesta 2018 alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Valmistuessaan Metsälän tuulipuisto on kertainvestointina toteutetuista hankkeista kapasiteetiltaan maan suurin.

Teknologian kehittyminen vaikuttaa tuulivoiman kannattavuuteen

Myös Paskoonharjun tuulivoimapuiston ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuoden 2017 aikana ja tuotannollinen käyttö alkoi vuodenvaihteessa. Tässä ensimmäisessä vaiheessa alueelle pystytettiin kaksi tuulivoimalaa, mutta kaikkiaan alueelle on kaavoitettu 23 tuulivoimalaa.

Yhtiö on vuoden aikana panostanut merkittävästi tuulivoimapuistojen operoinnin ja valvonnan kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa voimaloiden tilanteen jatkuvaa seuraamista turvallisuuden ja tuotannon näkökulmasta.

Teknologiakehityksessä taas hurja harppaus

Vuoden aikana tuulivoimaan liittyvässä teknologiassa on tapahtunut merkittävää kehitystä. Useat maailman johtavat teknologiavalmistajat ovat tuoneet markkinoille yhä suurempia ja tehokkaampia turbiineja, joiden roottorin halkaisija on suurimmillaan yli 150 metriä. Myös voimaloiden napakorkeudet ovat nousseet, minkä johdosta EPV on toteuttanut Laihian Rajavuoren, Närpiön Norrskogenin ja Teuvan Paskoonharjun puistoissa korkeudennosto-ohjelman. Voimaloiden napakorkeuksia on tarkistettu alueen yleiskaavojen sallimissa rajoissa tarkoituksena pystyä vastaamaan uuden teknologian mahdollistamaan kehitykseen.

Teknologiakehityksen myötä uusien voimaloiden tullessa sarjatuotantovaiheeseen tuulivoiman energiantuotannon kustannustehokkuus on parantunut. Se, mihin suuntaan tuulivoiman kannattavuus tulevaisuudessa kehittyy, riippuu kuitenkin merkittävästi myös sähkömarkkinoiden kapasiteettitilanteesta sekä säätömarkkinoiden toimivuudesta ja hintatasosta.

Myös merituulivoimaan liittyvän teknologian kehitys on ollut voimakasta. Tulevaisuudessa teknologian kehitys tulee laskemaan tuotantokustannuksia myös merituulivoimaloissa, mutta osittain on vielä epäselvää kuinka kilpailukykyistä merituulivoima tulee olemaan pohjoisilla jäätymisherkillä merialueilla.

Kehityshankkeet tuottavat tulevaisuudessa

Tuulivoimatuotantoa kehitetään entisestään

EPV:llä on tuulivoiman suhteen monia kehityshankkeita, joista pisimällä ovat rakennusluvitetut hankkeet Laihian Rajavuorella, Närpiön Norrskogenissa ja Teuvan Paskoonharjulla. Suurin hanke on tällä hetkellä yli 50 turbiinia käsittävä Kuusamon Maaninka, joka on tällä hetkellä edennyt kaavoitusvaiheeseen.