Rami Vuola

"EU:ssa meneillään energia-alan tulevaisuutta koskevia linjauksia"

EPV Energian vuosi 2017 oli tasainen ja pääosin odotusten mukainen. Monia käynnissä olleita hankkeita ja uudelleenorganisointeja saatiin päätökseen ja siten yhtiön taloudellinen asema säilyi vakaana.

Toimitusjohtajan katsaus

Kohti päästötöntä energiantuotantoa

EPV Energialla on yli 60 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta, ja panostamme tälläkin hetkellä määrätietoisesti päästöttömään tuotantoon.

EPV Energia

Sähköntuotanto

Vuonna 2017 konsernimme sähköntuotanto oli yhteensä 3503 GWh.

Uusiutuvat

0.0% Vesivoima 1001 GWh
0.0% Tuulivoima 427 GWh
0.0% Puu + muu bio 240 GWh

Päästöttömät

0.0% Vesivoima 1001 GWh
0.0% Tuulivoima 427 GWh
0.0% Puu + bio 240 GWh
0.0% Ydinvoima 1123 GWh
0.0% Teollisuuskaasut 169 GWh

Kotimaiset

0.0% Vesivoima 93 GWh
0.0% Tuulivoima 427 GWh
0.0% Puu + muu bio 240 GWh
0.0% Ydinvoima 1123 GWh
0.0% Teollisuuskaasut 169 GWh
0.0% Turve 263 GWh

Muu

0.0% Kivihiili 277 GWh
0.0% Muu foss. 3 GWh

265,2 M€

Liikevaihto

123,9 M€

Investoinnit

45,7 %

Omavaraisuusaste

71

Henkilöstö
Tutustu konsernin tilinpäätökseen
Tilinpäätös 2017

Konsernirakenne ja liiketoiminta-alueet

EPV Energia -konsernilla on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, joiden hallintoon ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti. Konsernin tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä on kuitenkin omat hallintoelimensä. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen.

EPV Voima

Lue lisää

EPV Lämpö

Lue lisää

EPV Tuuli

Lue lisää

EPV Infra

Lue lisää

Hallituksen toimintakertomus 2017

Toimintakertomus