Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 214.526.223,57 euroa, josta tilikauden tulos on 807.285,71 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

 

Vaasassa 9. maaliskuuta 2018

 

Miapetra Kumpula-Natri
Puheenjohtaja
Juha Häkkinen Hannu Linna
 

Pekka Manninen

 

Mikko Rajala

 

Jorma Rasinmäki

 

Anders Renvall

 

Joakim Strand

 

Markku Vartia

 

Jukka Ylitalo

 

Rami Vuola
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 

Vaasassa 14. maaliskuuta 2018

ERNST & YOUNG OY

Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT
Tatu Huhtala
KHT