EPV Alueverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.
EPV Alueverkko Oy:n tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta epa.fi.

TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20171.1.-31.12.2016
LIIKEVAIHTO46 036 654,8144 068 582,48
Liiketoiminnan muut tuotot427 510,952 694 557,76
Materiaalit ja palvelut-34 817 769,28-32 900 560,43
Henkilöstökulut-335 756,58-305 062,63
Liiketoiminnan muut kulut-7 523 804,22-7 544 908,49
LIIKETULOS3 786 835,686 012 608,69
Rahoitustuotot ja -kulut-13 089,21-10 416,03
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA3 773 746,476 002 192,66
Tilinpäätössiirrot
Annetut konserniavustukset-3 772 906,40-6 001 480,62
Tuloverot-840,07-712,04
TILIKAUDEN TULOS0,000,00
TASE €31.12.201731.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet2 914 227,17796 829,06
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ2 914 227,17796 829,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset12 345 732,6420 856 889,31
Rahat ja pankkisaamiset2 215 155,550,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ14 560 888,1920 856 889,31
17 475 115,3621 653 718,37
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma2 522,822 522,82
Edellisten tilikausien tulos90 370,6390 370,63
Tilikauden tulos0,000,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ92 893,4592 893,45
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma0,001 940 568,07
Lyhytaikainen vieras pääoma17 382 221,9119 620 256,85
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ17 382 221,9121 560 824,92
17 475 115,3621 653 718,37
RAHOITUSLASKELMA €20172016
Liiketoiminta
Liiketulos3 786 835,686 012 608,69
Käyttöpääoman muutos 1)1 150 418,08-7 233 350,90
Maksetut korot-13 089,94-10 600,14
Saadut korot0,73184,11
Maksetut verot-840,07-712,04
Liiketoiminnan rahavirta4 923 324,48-1 231 870,28
Investoinnit
Verkon rakentaminen-4 072 729,53-5 484 188,77
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot1 955 331,4214 371 231,05
Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustuloihin liitt. saamiset8 980 954,87-11 405 565,83
Inv. liitt. lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-1 629 677,0020 989 56,54
Investointien rahavirta5 233 879,76-419 567,01
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot0,001 940 568,07
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu-1 940 568,070,00
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-)-2 228 574,222 243 796,76
Annetut konserniavustukset korollinen-3 772 906,40-6 001 480,62
Rahoituksen rahavirta-7 942 048,69-1 817 115,79
Rahavarojen muutos2 215 155,55-3 468 553,08
Likvidit varat 1.1.0,003 468 553,08
Likvidit varat 31.12.2 215 155,550,00
1) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-469 798,20-524 481,92
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)1 620 216,28-6 708 868,98
1 150 418,08-7 233 350,90