TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2017201620172016
9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.1 4451 2541 2451 240
Lisäykset 11205115
Vähennykset-50-50
Siirrot erien välillä0-1400
Hankintameno 31.12.1 4511 4451 2511 245
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.-242-180-240-180
Tilikauden poistot -80-62-60-60
Kirjanpitoarvo 31.12.1 1291 2049511 005
Liikearvo
Hankintameno 1.1.6 0006 00000
Hankintameno 31.12.6 0006 00000
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.-3 200-2 80000
Tilikauden poistot -400-40000
Kirjanpitoarvo 31.12.2 4002 80000
Päästövähenemät
Hankintameno 1.1.5 2415 7175 2415 717
Lisäykset 8441 2258441 225
Vähennykset -1 937-1 702-1 937-1 702
Hankintameno 31.12.4 1475 2414 1475 241
Kirjanpitoarvo 31.12.4 1475 2414 1475 241
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.17 90713 4074 4743 527
Lisäykset 6524 486 1)316947
Siirrot erien välillä01400
Hankintameno 31.12.18 55917 9074 7904 474
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.-5 968-4 884-3 125-2 729
Tilikauden poistot -1 227-1 084-434-396
Kirjanpitoarvo 31.12.11 36411 9391 2321 349
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.30 59326 37810 96010 485
Lisäykset 1 5075 9161 1712 177
Vähennykset -1 942-1 702-1 942-1 702
Hankintameno 31.12.30 15830 59310 18910 960
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.-9 410-7 864-3 365-2 909
Tilikauden poistot -1 707-1 546-494-456
Kirjanpitoarvo 31.12.19 04121 1826 3307 595
10.AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet
Hankintameno 1.1.6 1165 2742 5292 496
Lisäykset 311617033
Vähennykset -22-300
Siirrot erien välillä022800
Hankintameno 31.12.6 4056 1162 5292 529
Kirjanpitoarvo 31.12.6 4056 1162 5292 529
Maa-alueiden hankintamenoon
sisältyvät arvonkorotukset
Arvonkorotukset 1.1.1 6821 6821 6821 682
Arvonkorotukset 31.12.1 6821 6821 6821 682
Arvonkorotus perustuu todennäköiseen luovutushintaan.
Arvonkorotuksen laskennallinen vero-osuus336336336336
Turvevarat
Hankintameno 1.1.1 09797700
Lisäykset 5412100
Hankintameno 31.12.1 1511 09700
Tilikauden poistot -43-2700
Kirjanpitoarvo 31.12.1 0801 07000
Rakennukset
Hankintameno 1.1.48 46935 1565 9145 454
Lisäykset 862 1)13 405 1)163553
Vähennykset -353-93-353-93
Siirrot erien välillä18201820
Hankintameno 31.12.49 16048 4695 9065 914
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-9 423-7 901-4 198-4 156
Vähennysten kertyneet
poistot 3539335393
Tilikauden poistot -1 904-1 614-145-134
Kirjanpitoarvo 31.12.38 18639 0461 9161 716
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.249 764190 60017 68514 313
Lisäykset 7 01859 743 1)3 3913 372
Vähennykset -47-579-470
Siirrot erien välillä-1820-1820
Hankintameno 31.12.256 552249 76420 84617 685
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-51 167-40 701-9 004-8 605
Vähennysten kertyneet
poistot 4727470
Tilikauden poistot -12 322-10 494-592-398
Kirjanpitoarvo 31.12.193 110198 59711 2988 681
Kirjanpitoarvosta 31.12.
tuotantotoiminnan koneiden ja laitteiden osuus194 458197 81511 0768 409
1) Lisäykset pääosin tuulivoimainvestointeja
Siirtoverkosto
Hankintameno 1.1.54 87045 80151 53742 467
Lisäykset 17 26610 4642 21410 464
Vähennykset 0-1 3940-1 394
Hankintameno 31.12.72 13654 87053 75151 537
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-17 095-15 139-16 029-14 355
Vähennysten kertyneet
poistot 032032
Tilikauden poistot -2 326-1 987-1 969-1 706
Kirjanpitoarvo 31.12.52 71637 77635 75335 508
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.1 0811 08100
Hankintameno 31.12.1 0811 08100
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-574-50100
Tilikauden poistot -72-7200
Kirjanpitoarvo 31.12.43550700
Keskeneräiset turvehankinnat
Hankintameno 1.1.4 9824 53400
Lisäykset 75998900
Vähennykset -262-31300
Siirrot erien välillä0-22800
Hankintameno 31.12.5 4794 98200
Kirjanpitoarvo 31.12.5 4794 98200
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.49 44376 5482041 028
Lisäykset 92 30630 4054254
Vähennykset -3 224-57 510-200-878
Hankintameno 31.12.138 52649 44346204
Kirjanpitoarvo 31.12.138 52649 44346204
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.415 823359 97077 86965 758
Lisäykset 118 575115 7445 80914 476
Vähennykset -3 908-59 891-601-2 365
Hankintameno 31.12.530 490415 82383 07877 869
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.-78 286-64 242-29 231-27 117
Vähennysten kertyneet
poistot 401152401124
Tilikauden poistot -16 668-14 196-2 706-2 239
Kirjanpitoarvo 31.12.
435 937
337 537
51 542
48 638
11. AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Aktivoitu tilikaudella1 0681 37400
Aktivoituja korkomenoja poistamatta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat2 02395600
Muut pitkävaikutteiset menot707300
Rakennukset ja rakennelmat32233600
Koneet ja kalusto2 3222 46400
4 7373 82900
12. SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.264264123 66890 131
Lisäykset 0017 11533 537
Hankintameno 31.12.264264140 783123 668
Kirjanpitoarvo 31.12.264264140 783123 668
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1.166 225171 252155 737159 855
Lisäykset 303 532303 443
Vähennykset -6-8 5600-7 561
Hankintameno 31.12.166 249166 225155 767155 737
Kirjanpitoarvo 31.12.166 249166 225155 767155 737
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.6 52312 0076 52312 007
Vähennykset-1 153-5 484-1 153-5 484
Hankintameno 31.12.5 3706 5235 3706 523
Kirjanpitoarvo 31.12.5 3706 5235 3706 523
Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1.173 012183 522285 928261 992
Lisäykset 301 71417 14535 162
Vähennykset -1 158-12 225-1 153-11 227
Hankintameno 31.12.171 883173 012301 919285 928
Kirjanpitoarvo 31.12.171 883173 012301 919285 928
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
SIJOITUKSET
Yhtiön nimiKotipaikkaKonsernin omistusosuus-%Konsernin äänivaltaosuus-%Emoyhtiön omistusosuus-%Emoyhtiön omistamat osakkeet
KplKirjanpitoarvo
Osuudet saman konsernin yrityksissä
EPV Alueverkko OyVaasa100,0100,0100,01503
EPV Bioturve OyVaasa100,0100,0100,01 0006 150
EPV Tase OyVaasa100,0100,0100,0500500
EPV Tuulivoima Oy (A)Vaasa100,0100,0100,01 0004 750
EPV Tuulivoima Oy (B)Vaasa100,0100,0100,05 20025 933
EPV Tuulivoima Oy (C)Vaasa100,0100,0100,04 70023 500
EPV Tuulivoima Oy (D) Vaasa100,0100,0100,08 00040 000
Tornion Voima OyTornio100,0100,0100,07 50015 008
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt OyVaasa100,0100,0100,04 000264
EPV Teollisuusverkot Oy (A)Vaasa90,090,090,0903
EPV Tuotantoverkot OyHelsinki100,0100,0100,016 00017 115
Rajakiiri Oy (A)Tornio60,260,260,29 4313 313
Rajakiiri Oy (B)Tornio75,275,275,25 7624 246
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
EPM Metsä OyVaasa50,050,050,0200 000174
Rapid Power OyVaasa50,050,050,05 00026 804
Suomen Merituuli OyHelsinki50,050,050,01 0001 000
Vaskiluodon Voima OyVaasa50,050,050,0300505
Raahen Voima OyRaahe25,025,025,0675 6258 376
Voimapiha Oy (A)Helsinki16,732,716,7200 00020 000
Woodtracker OyEspoo30,030,030,030 00030
Pohjolan Voima Oyj (A)692 549
Pohjolan Voima Oyj (B)230 558
Pohjolan Voima Oy (B2)297 418
Pohjolan Voima Oyj (C2)11 624
Pohjolan Voima Oyj (C)318 041
Pohjolan Voima Oyj (M)9 355
Pohjolan Voima Oyj (V)224 735
5,51 784 28038 087
Teollisuuden Voima Oyj (A)44 562 213
Teollisuuden Voima Oyj (B)44 562 203
Teollisuuden Voima Oyj (C)2 246 704
6,691 371 12058 974
Manga LNG Oy5,01 389 8851 818
Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet
Suomen Energiavarat Oy (A)Vaasa100,04 4003
Suomen Energiavarat Oy (B)Vaasa3,91 1764 998
Innopower Oy (A,C)9,812 580127
Powest Oy (E)1,013 20689
Muut153
301 919
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2017201620172016
13. VAIHTO-OMAISUUS
Voimalaitosten polttoaineet5 8255 56300
14. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset38 48431 41138 92231 411
Maksamaton osakepääoma 1)03 27703 277
Muut pitkäaikaiset saamiset307567250328
38 79135 25539 17235 015
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset--8580
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset37 96331 41037 96331 410
15. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset31 34229 26811 99813 007
Lainasaamiset003 8236 489
Maksamaton osakepääoma 1)24 76727 84624 76727 846
Siirtosaamiset *)10 94710 7842 8002 807
Muut saamiset8 0198 1381802 178
75 07576 03643 56852 327
1) Osakeantisaamiset liittyvät tuulivoimainvestointeihin ja OL3-hankkeeseen.
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset--11
Lainasaamiset--3 8236 489
Siirtosaamiset--00
Muut saamiset--11747
--3 9416 537
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset4 4014 3433231
Siirtosaamiset380380
Muut saamiset47449434238
4 9134 837104269
*) Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotetut sähkön ostot2 6322 7262 6322 726
Jaksotetut sähkön ja lämmön myynnit52482100
Jaksotetut energiatuet7 0336 29900
Jaksotetut korkotuotot380390
Muut53993813081
10 94710 7842 8002 807
16. OMA PÄÄOMA
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.12 96112 45912 96112 459
Osakepääoman korotus508618508618
Palautus osakkeenomistajille0-1160-116
Osakepääoma 31.12.13 46912 96113 46912 961
Osakeanti 1.1.9291 5899291 589
Siirto osakepääomaan-508-618-508-618
Merkintäsitoumusten raukeaminen0-420-42
Osakeanti 31.12.421929421929
Ylikurssirahasto 1.1.51 93357 85051 93357 850
Palautus osakkeenomistajille0-5 9170-5 917
Ylikurssirahasto 31.12.51 93351 93351 93351 933
Arvonkorotusrahasto 1.1.1 2451 2451 2451 245
Arvonkorotusrahasto 31.12.1 2451 2451 2451 245
Vararahasto 1.1.5 2735 2735 2735 273
Vararahasto 31.12.5 2735 2735 2735 273
Sidottu oma pääoma yhteensä72 34072 34072 34072 340
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.197 892207 032197 892207 032
Palautus osakkeenomistajille0-6 6820-6 682
Merkintäsitoumusten raukeaminen0-2 4580-2 458
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.197 892197 892197 892197 892
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.75 87574 27215 82719 435
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.75 87574 27215 82719 435
Tilikauden tulos10 3041 603807-3 608
Vapaa oma pääoma yhteensä284 070273 767214 526213 719
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ356 410346 107286 866286 059
Poistoero
Poistoerosta omaan pääomaan kirjattu osuus60 60551 061--
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Edellisten tilikausien tulos--15 82719 435
Tilikauden tulos--807-3 608
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto--197 892197 892
--214 526213 719
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Osakepääoma osakelajeittainkpl1 000 €
A1-sarja *)
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 ja Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö3 565 3656 061
A2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö250 000425
A3-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n B2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksiköltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö600 4861 021
B-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n C-sarjan ja Pohjolan Voima Oy:n C2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Meri-Porin hiilivoimalaitoksella tuotettu sähkö64 653110
C-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n M-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Mussalon Voima Oy:ssä tuotettu sähkö20 51735
D1-sarja
- oikeus saada yhtiön Vaskiluodon Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Vaasan ja Seinäjoen lämpövoimalaitoksilla tuotettu sähkö562 500956
D2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n V-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Vaskiluodon Voima Oy:n Vaasan ja Seinäjoen lämpövoimalaitoksilla tuotettu sähkö113 091192
E1-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Suomessa tuotettu sähkö543 375924
E2-sarja
- oikeus saada yhtiön osakkuusyhtiön Rapid Power Oy:n yhtiölle välittämä Norjassa vesivoimalla tuotettu ja Suomeen siirretty sähkö265 440451
E3-sarja
- oikeus saada yhtiön Voimapiha Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Ruotsissa tuotettu sähkö110 000187
F-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Tahkoluodon ja Kristiinan voimalaitoksilla tuotettu sähkö197 964337
G-sarja
- oikeus muihin osakesarjoihin sisältymättömiin tuottoihin ja maksuvelvollisuus vastaaviin kuluihin302 400514
M-sarja
M-sarja- oikeus saada yhtiön Manga LNG Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama nesteytetty maakaasu (LNG)6 00010
P1-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta hankkimat päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P1-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa74 000126
P2-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta vuonna 2011 tai myöhemmin tehtyjen hankintapäätösten perusteella hankitut päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P2-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa43 80074
T1-sarja
- oikeus saada yhtiön Tornion Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Tornion lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö120 000204
T2-sarja
- oikeus saada yhtiön Raahen Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Raahen CHP-voimalaitoksella tuotettu sähkö49 53184
W1-sarja
- oikeus saada yhtiön Innopower Oy:n A- ja C-sarjan osakkeiden, Rajakiiri Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö86 971148
W2-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö47 45681
W3-sarja
- oikeus saada yhtiön Suomen Merituuli Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö4 9878
W4-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö259 325441
W5-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö235 000400
W6-sarja *)
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n D-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö400 000680
7 922 86113 469
Kunkin osakesarjan omistajat vastaavat ao. sarjan kiinteistä kustannuksista osakemäärien suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa energiamäärien suhteessa.
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
*) Rekisteröimättömät osakeannit
YhtiökokouspäivämääräOsakesarjaSuunnattu anti
Määrä kplMerkintähinta yhteensä 1 000 €Osakepääoma 1 000 €SVOP 1 000 €
Maksamattomat
31.5.2013A165 5336 5531116 442
18.12.2015W6182 14018 21431017 904
247 67324 76742124 346
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2017201620172016
17. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Laskennallinen verovelka kertyneestä
poistoerosta16 98213 6863 9223 935
18. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta235 671211 38650 76729 500
Muut pitkäaikaiset velat77 52669 29570 45567 455
313 197280 681121 22396 955
Velat saman konsernin yrityksille
Muut pitkäaikaiset velat--250150
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut pitkäaikaiset velat72 00569 10570 20567 305
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta18 12714 39600
Muut pitkäaikaiset lainat70 20567 30570 20567 305
88 33281 70170 20567 305
19. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta54 96926 4699 00010 000
Saadut ennakot9932500
Ostovelat33 39626 12412 30515 632
Siirtovelat *)6 3476 9254 6705 138
Muut lyhytaikaiset velat7 84911 9023 42914 416
102 66071 74529 40545 186
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat--1 4541 448
Muut lyhytaikaiset velat--2 62511 406
--4 07912 854
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat10 44213 4179 67912 725
Muut lyhytaikaiset velat3513 0113513 011
10 79316 42810 03015 736
*) Siirtovelkojen olennaiset erät
Sähkön myynnit3 2063 6343 2063 634
Sähkön ostot026400
Korkokulut1 4441 434851860
Henkilöstökulujaksotukset848898607634
Muut849695610
6 3476 9254 6705 138
20. VASTUUSITOUMUKSET
Tililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä46 00037 00013 00013 000
Käytössä5 2316 61300
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat11291021
Myöhemmin maksettavat214212
14431233
Pantatut osakkeet
Omistusyhteysyrityksen velasta1 8181 8181 8181 818
Takaukset
Omistusyhteysyrityksen velasta12 2879 47112 2879 471
Muun yrityksen velasta1 6101 6101 6101 610
Muut vastuut
Konserniyhtiön puolesta41 932110 58641 932110 586
Muut omat vastuut27 43923 76123 60320 327
Emoyhtiöllä on toimitiloistaan 5 vuoden pitkäaikainen vuokrasopimus. Vuokra-aika alkoi 1.1.2015. Sopimuksesta aiheutuu yhtiölle vuokravastuu.
Tuulivoimahankkeisiin liittyy tavanomaiset, pitkäaikaiset vuokravastuut maanomistajille sekä vastuu tuotannon loppuessa laitteiden purkamisesta sekä kohteen ennallistamisesta.
21. JOHDANNAISSOPIMUKSET
Korkojohdannaiset
Yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksia solmitaan vain suojaustarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla suojataan vieraan pääoman korkoriskiä muuntamalla vaihtuvakorkoiset lainat kiinteäkorkoisiksi. Suojaussuhteet ovat olennaisilta osin tehokkaita, poislukien negatiivisten viitekorkojen vaikutusta sopimuksiin, jotka erääntyvät ennen vuotta 2020. Suojattava riski ja suojausinstrumentti vastaavat ehdoiltaan muilta osin toisiaan. Sopimukset päättyvät vuosien 2018 - 2023 aikana.
Sopimukset, jotka erääntyvät ennen vuotta 2020
Nimellisarvo57 00067 00051 00061 000
Käypä arvo-582-1 782-343-1 380
Sopimukset, jotka erääntyvät vuonna 2020 tai myöhemmin
Nimellisarvo218 300226 30052 00052 000
Käypä arvo-4 331-5 742-1 849-2 181
Sähköjohdannaiset
Määrä GWh0,043,80,00,0
Käypä arvo euroa0-52400
Sähköjohdannaisen tavoite on ollut suojata v. 2012 syöttötariffiin siirtymisen jälkeen syntyvää kassavirtaa. Sopimus on päättynyt 31.12.2017.
22. PÄÄSTÖOIKEUDET
Päästökauppajakso2017-20202016-2020
tn CO2tn CO2
Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet393 051500 161
Vuositasolle allokoituna103 510107 110
Päästöoikeuksien käyttö20172016
tn CO2tn CO2
Päästömäärät 269 694252 845
Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet 1.1.-103 510-107 110
Päästöoikeuksien osto -130 000-105 000
Päästövähenemien osto (CER) 00
Alijäämä (+) / ylijäämä (-)36 18440 735
Myönnetyt käytettävissä olevat maksuttomat päästöoikeudet 31.12.456 247595 940