EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20171.1.-31.12.2016Liitetieto
LIIKEVAIHTO127 056 503,85138 775 486,331
Liiketoiminnan muut tuotot4 029 687,574 234 678,492
Materiaalit ja palvelut-64 085 304,25-75 606 597,423
Henkilöstökulut-4 636 460,19-4 540 939,804
Poistot ja arvonalentumiset-3 199 531,61-2 694 660,665
Liiketoiminnan muut kulut-61 107 199,72-66 192 945,946
LIIKETULOS-1 942 304,35-6 024 979,00
Rahoitustuotot ja -kulut-1 141 738,30-1 679 132,897
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA-3 084 042,65-7 704 111,89
Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus68 421,96-1 954 135,62
Saadut konserniavustukset3 822 906,406 051 480,62
3 891 328,364 097 345,00
Tuloverot0,00-824,288
TILIKAUDEN TULOS807 285,71-3 607 591,17