KONSERNITASE €31.12.201731.12.2016Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet19 040 529,5521 182 418,609
Aineelliset hyödykkeet435 936 978,19337 536 989,2610
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä263 570,01263 570,01
Osuudet omistusyhteysyrityksissä166 249 416,67166 225 016,40
Muut osakkeet ja osuudet5 369 572,566 523 114,03
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ626 860 066,98531 731 108,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus5 824 595,505 563 008,0313
Pitkäaikaiset saamiset38 790 895,8035 254 869,6814
Lyhytaikaiset saamiset75 075 358,2176 036 287,1415
Rahat ja pankkisaamiset50 693 761,3771 243 021,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ170 384 610,88188 097 186,50
797 244 677,86719 828 294,80
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 468 863,7012 961 323,60
Osakeanti421 044,10928 584,20
Ylikurssirahasto51 932 551,8451 932 551,84
Arvonkorotusrahasto1 244 855,671 244 855,67
Vararahasto5 272 584,105 272 584,10
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto197 891 671,28197 891 671,28
Edellisten tilikausien tulos 75 874 946,7374 271 633,41
Tilikauden tulos10 303 614,271 603 313,31
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ356 410 131,69346 106 517,41
VÄHEMMISTÖOSUUS7 995 523,127 610 038,58
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka16 982 041,7413 686 124,7017
Pitkäaikainen vieras pääoma313 196 572,30280 680 832,1918
Lyhytaikainen vieras pääoma102 660 409,0171 744 781,9219
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ432 839 023,05366 111 738,81
797 244 677,86719 828 294,80