KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA €20172016
Liiketoiminta
Liiketulos17 676 314,558 377 984,92
Oikaisut liiketulokseen (1)19 286 283,6620 486 785,03
Käyttöpääoman muutos (2)3 004 416,34648 004,47
Saadut osingot855 827,00181 072,00
Saadut korot480 286,51462 378,12
Maksetut korot-2 655 088,66-2 561 591,53
Muut rahoitustuotot ja -kulut-2 995 886,83-2 804 082,91
Verot-219 805,11-313 249,06
Liiketoiminnan rahavirta35 432 347,4624 477 301,04
Investoinnit
Osakkeiden ostot-2 670 008,00-1 625 000,00
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-114 762 916,33-61 851 205,35
Pysyvien vastaavien luovutustulot1 153 541,478 887 343,64
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-6 553 265,000,00
Investointien rahavirta-122 832 647,86-54 588 861,71
Rahoitus
Osakeanti6 355 300,0040 784 846,82
Pitkäaikaisten lainojen nostot82 322 168,8635 446 929,88
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-21 406 428,74-15 469 130,44
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)-420 000,000,00
Rahoituksen rahavirta66 851 040,1260 762 646,26
Rahavarojen muutos-20 549 260,2830 651 085,59
Likvidit varat 1.1.71 243 021,6540 591 936,27
Likvidit varat 31.12.50 693 761,3771 243 021,65
(1) Oikaisut liiketulokseen
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta5 599,73909 174,20
Poistot ja arvonalentumiset19 167 908,4515 574 351,64
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)242,263 701 590,29
Erät, joihin ei liity maksua112 533,22301 668,90
19 286 283,6620 486 785,03
(2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-1 889 631,30-363 282,34
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+)-261 587,47622 890,04
Korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)5 155 635,11388 396,77
3 004 416,34648 004,47