KONSERNIN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20171.1.-31.12.2016Liitetieto
LIIKEVAIHTO265 244 135,91270 661 229,741
Valmistus omaan käyttöön998 140,061 420 623,53
Liiketoiminnan muut tuotot5 544 999,795 291 544,762
Materiaalit ja palvelut-156 388 436,12-168 583 837,153
Henkilöstökulut-6 632 057,38-6 434 507,164
Poistot ja arvonalentumiset-19 167 908,45-15 574 351,645
Liiketoiminnan muut kulut-71 916 959,57-77 493 542,966
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-5 599,73-909 174,20
LIIKETULOS17 676 314,518 377 984,92
Rahoitustuotot ja -kulut-4 314 861,98-4 722 224,327
TULOS ENNEN VEROJA13 361 452,533 655 760,60
Tuloverot-2 672 353,72-1 844 355,678
Vähemmistöosuudet-385 484,54-208 091,62
TILIKAUDEN TULOS10 303 614,271 603 313,31